майбутнє,
в якому хочеться жити

Екологічна Стратегія Києва
2030 

перша екостратегія в історії Києва | 

Київ може бути комфортним містом – з зеленими вулицями, чистим повітрям, прозорою водою, екологічним транспортом і ефективною переробкою відходів.

Скачати повну версію 
Екостратегії Києва 2030

Екологічна Стратегія Києва
2030 

перша екостратегія в історії Києва

Київ може бути комфортним містом – з зеленими вулицями, чистим повітрям, прозорою водою, екологічним транспортом і ефективною переробкою відходів.

Скачати повну версію 
Екостратегії Києва 2030

Про проєкт

Екологічна стратегія Києва 2030 – комплексний документ, що визначає основні цілі та завдання екологічної політики міста і передбачає подальший розвиток Києва як сучасної, енергоефективної, зеленої столиці, комфортної та безпечної для життя людей.

Створення Екологічної стратегії – громадська ініціатива, яка об’єднала представників десятків екологічних та громадських організацій, фахових екологів, екоактивістів, науковців та звичайних киян.

більше 1 року 
тривала розробка Екостратегії

понад 100 учасників 
приєдналися до команди

більше 55 організацій 
долучилися до розробки

більше 40 обговорень 
проведено за напрямками стратегії

Костянтин Яловий

ініціатор проекту, громадський діяч

Сьогодні в усьому світі екологічна складова є основою міського планування. Найуспішніші сучасні міста відмовляються від викидів вуглецю, переходять на альтернативний транспорт, розвивають зелені технології. В той же час у Києві впродовж останніх 30 років не було ухвалено жодного комплексного документу, який би справді регулював ситуацію з довкіллям.

Екологічна стратегія Києва 2030 найбільш повно аналізує екологічні проблеми столиці та пропонує конкретні шляхи їх вирішення.

Екостратегія - громадська ініціатива, яка має бути офіційно ухвалена міською радою і стати дорожньою картою для екологічного розвитку Києва на найближчі роки.

Сьогодні в усьому світі екологічна складова є основою міського планування. Найуспішніші сучасні міста відмовляються від викидів вуглецю, переходять на альтернативний транспорт, розвивають зелені технології. В той же час у Києві впродовж останніх 30 років не було ухвалено жодного комплексного документу, який би справді регулював ситуацію з довкіллям.

Екологічна стратегія Києва 2030 найбільш повно аналізує екологічні проблеми столиці та пропонує конкретні шляхи їх вирішення.

Екостратегія - громадська ініціатива, яка має бути офіційно ухвалена міською радою і стати дорожньою картою для екологічного розвитку Києва на найближчі роки.

Костянтин Яловий

ініціатор проекту, громадський діяч

4

пріоритетні стратегічні напрямки

Чиста вода

Щодня ми споживаємо 663 млн літрів води

Проблеми води, 
які вирішує Екостратегія 2030 

Відсутність актуальної інформації про загальну кількість і стан водних об’єктів міста, а також відкритого доступу киян до неї

Скиди у водні об’єкти господарсько-побутових і поверхневих стоків без очищення

Евтрофікація водойм внаслідок концентрації біогенних (азоту, фосфору) та органічних речовин

Значні гідроморфологічні зміни водних об’єктів

Забруднення акваторії і прибережних захисних смуг твердими побутовими відходами

Несанкціоноване будівництво та господарська діяльність на берегах водойм, у зонах санітарної охорони джерел водопостачання

Критичний стан міських каналізаційних колекторів, що наближає до надзвичайної ситуації

Високий відсоток зносу споруд і мереж водопостачання та водовідведення

Чисте повітря і чиста енергія

В 2020-му Київ неодноразово потрапляв до десятки найзабрудненіших міст світу

Проблеми повітря, 
які вирішує Екостратегія 2030 

Відсутність сучасної системи моніторингу якості повітря і єдиного центру обробки даних

Забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту та промислових підприємств

Концентрація забруднюючих речовин, що перевищує гранично допустимі норми

Відсутність розумного планування міста, організації міського простору за принципами сталої мобільності і наближення інфраструктури до місця проживання киян

Підвищені ризики для здоров’я і життя містян, серцево-судинні і респіраторні захворювання

Нерегульоване збільшення кількості автотранспорту в місті і повільний розвиток мережі автошляхів

Недосконалість управління дорожнім рухом і відсутність пріоритету громадського транспорту

Застарілий громадський транспорт, відсутність комунальних автобусів на електродвигуні

Низька популяризація громадського транспорту для щоденних поїздок киян

Смог і продукти горіння через пожежі в екосистемах Києва та області

Відсутність стимулів для бізнесу і низький рівень запровадження технологій відновлюваної енергетики

Зелені зони і біорізноманіття

Минулого року Київ посів 100 місце у рейтингу найзеленіших міст світу HUGSI

Проблеми зелених зон, які вирішує Екостратегія 2030 

Тенденція до забудови вільних територій за рахунок скорочення площі озеленених територій

Скорочення площ рослинного покриву і відсутність системного догляду за зеленими насадженнями

Деградація природних середовищ – зниження ресурсного потенціалу природних комплексів, спрощення їхньої структури

Антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище, що негативно впливає на якість життя киян

Низький рівень обізнаності про стан екосистем міста, його флори і фауни, як наслідок – низький рівень екологічної свідомості містян

Втрата різноманіття – біологічного і ландшафтного

Недосконалість нормативно-правової бази у сфері поводження з домашніми тваринами і регулювання чисельності безпритульних тварин

Неврахування глобальних і регіональних сценаріїв змін клімату під час планування міського розвитку

Кругове управління відходами

За рік Київ виробляє 689 тисяч тонн побутових відходів

Проблеми управління відходами, 
які вирішує Екостратегія 2030 

Значні обсяги накопичених відходів із подальшою тенденцією до їх збільшення

Відсутність ефективних заходів, спрямованих на запобігання утворенню відходів, переробку, видалення

Здійснення неналежним чином утилізації небезпечних відходів

Неналежний рівень використання відходів як вторинної сировини внаслідок недосконалості організаційно-економічних засад залучення їх у виробництво

Наявність чисельних стихійних сміттєзвалищ, які є джерелом екологічної небезпеки і створюють негативний імідж столиці України

Розміщення побутових відходів без урахування можливих небезпечних наслідків

Низький рівень культури сортування відходів і бережливого ставлення до довкілля

Деградація довкілля, руйнування екосистем і негативний вплив на здоров’я людей

Скачати повну версію
Екостратегії Києва 2030

Наша команда

КОСТЯНТИН ЯЛОВИЙ

Ініціатор створення Екологічної Стратегії Києва 2030

Клавдія Шевелюк

Change Agency Responsible Future, експерт зі сталого розвитку

Мар'яна Гінзула

Кандидат географічних наук, начальник служби екологічного нагляду на землях водного фонду КП «Плесо»

Олексій Клименко

Кандидат технічних наук, доцент, в.о. заступника директора з наукової роботи ДП  «ДержавтотрансНДІпроект»

Ганна Цветкова

Старший викладач кафедри водних екосистем та біоресурсів Державної екологічної академії післядипломної освіти при Міндовкілля

Вікторія Хрутьба

Завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного університету, доктор технічних наук, професор

Оксана Гуляєва

Начальник відділу екологічного супроводу реалізації проектів ПрАТ «Укргідроенерго»

Галина Стець

Заступник директора КП "Київський міський Будинок природи"

Наталя Шевякіна

Кандидат технічних наук за спеціальністю "Екологічна безпека", старший науковий співробітник відділу досліджень навколишнього середовища Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

Сергій Кучер

Заступник директора департамента з управління персоналом та соціальними питаннями ПрАТ Укргідроенерго

Сніжана Загородня

Кандидат технічних наук за спеціальністю "Екологічна безпека", старший науковий співробітник відділу досліджень навколишнього середовища Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

Євгеній Яковлєв

Доктор технічних наук, головний науковий співробітник відділу природних ресурсів Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

Ольга Пруцакова

К. пед. наук, провідний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України

Напишіть нам

Якщо у вас виникли запитання, коментарі, пропозиції стосовно Екостратегії 2030, або просто думки, якими ви хочете поділитися, напишіть нам!

Ваше ім'я *
Ваш email *
Повідомлення

Екологічна Стратегія 
Києва 2030